Fordele

Hvad får jeg ud af at være medlem af en a-kasse?

Den største fordel af at være medlem af en a-kasse er uden tvivl retten til at modtage dagpenge i tilfælde af at du bliver arbejdsledig.

Hvis du bliver ledig uden at være medlem af en a-kasse, er du henvist til at modtage kontanthjælp fra socialforvaltningen i din bopælskommune.

Kontanthjælp er betydeligt lavere end dagpengene.
I 2015 er satsen for maksimale dagpenge 17.918 kr. pr. måned. Kontanthjælpssatserne er 10.849 kr. pr. måned hvis du er over 30 år og uden børn, hvis du er under 30 år og uden børn er kontanthjælpssatsen 6.992 kr. pr. måned.

Hvis du bliver ledig og ikke er medlem af en a-kasse, skal du være opmærksom på, at der er strenge regler for hvornår du kan modtage kontanthjælp.

Hvis du er gift vil din ægtefælles indtægt blive fratrukket din kontanthjælp.
Hvis du har formue eller værdier skal disse bruges før du kan modtage hjælp. Det vil sige at du skal bruge eventuelle opsparinger, sælge din bil og sommerhus og optage lån i friværdien i dit hus før du er berettiget til kontanthjælp.

Det samme gælder ikke for a-kasse medlemmer. Her er du berettiget til dagpenge uanset hvilken formue og værdier du har, og uanset din ægtefælles indkomst.

Hvis du er under 25 år og ikke har børn, både kan og vil jobcentret pålægge dig at tage en uddannelse, hvis du ikke har en i forvejen, og hvis du i øvrigt bliver vurderet i stand til at tage en uddannelse.