Rettigheder

Hvad er mine rettigheder som ledigt a-kasse medlem?

Som medlem af en a-kasse har du udover retten til dagpenge, også ret til seks ugers jobrettet kursus eller uddannelse hvis du er ledig. Dette gælder hvis du er ufaglært eller faglært. Hvis du har en uddannelse på højere niveau har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du skal vælge dit jobrettede forløb mellem de uddannelsestilbud der fremgår af Positivlisten.

Hvis du er under 25 år skal du afslutte dine 6 ugers jobrettet uddannelse indenfor de første 6 måneders ledighed.

Hvis du er over 25 år skal du afslutte dine 6 ugers jobrettet uddannelse indenfor 9 måneder.

Du har ret til sygedagpenge i tilfælde af sygdom, og dine sygdomsperioder bliver ikke medregnet i det samlede antal uger du har været ledig.

Selv om du er ledig, optjener du som medlem af en a-kasse stadig feriedagpenge som du kan bruge til at afholde ferie.