Tips

Hvad skal jeg gøre når jeg bliver ledig?

På den første ledighedsdag skal du tilmelde dig som ledig på internettet via jobnet.dk, hvis du ikke har mulighed for at bruge internettet, kan du henvende dig i dit lokale jobcenter.
På jobnet skal du ligeledes oprette dit CV. Dette skal være godkendt af din a-kasse og aktiveret senest 3 uger efter at du har meldt dig ledig.

Du skal udfylde en ledighedserklæring til din a-kasse. Heri skal du angive årsagen til din ledighed, og eventuelt medsende dokumentation i form af opsigelsesbrev.

Du skal bekræfte at du er jobsøgende mindst hver 7. dag på jobnet.dk. Hvis du ikke bekræfter at du søger jobs, bliver du automatisk afmeldt og mister dagpenge for de dage der går før du bliver tilmeldt som jobsøgende igen.

Efter 3 ugers ledighed, bliver du indkaldt til en vejledningssamtale med din a-kasse. Her vil du i samarbejde med a-kassen udarbejde en plan for din jobsøgning. Både til denne, og de efterfølgende rådighedssamtaler du har med din a-kasse hver tredje måned, skal du medbringe eksempler på jobansøgninger.