1045 FM

FM-radiosignalet er det, man vil kalde det gamle eller det traditionelle radiosignal. FM-signalet er nemlig det oprindelige signal til radiolytning, og netværket har efterhånden eksisteret i en årrække. For tiden er der dog tale om, at FM-signalet skal afvikles. Det skyldes, at mulighederne for at høre radio i dag er ekspanderet, og det derfor er muligt at lytte til radio gennem mange forskellige kanaler og netværk. Især er internettets fremkomst årsag til, at der er tale om at lukke FM-signalet.

FM-radio dækker over radio gennem elektromagnetiske bølger. Frekvensbåndet for FM-radio ligger mellem 87,5 MHz og 108 MHz. Indenfor dette interval har de forskellige radiokanaler deres egen frekvens. Indstiller du din FM-radio derhjemme på en bestemt frekvens, vil du altså have mulighed for at høre den pågældende radiokanal, som hører til denne frekvens. Hvilke radiokanaler, som du kan høre på FM-signalet, vil dog altid afhænge af din placering. Du vil derfor opleve, at der er nogle frekvenser, hvor der ikke kommer lyd ud af din radio.

Selvom rigtig mange er gået over til at lytte til radio via en internetforbindelse, bliver FM-signalet fortsat anvendt i et relativt stort omfang. Særligt bliver FM-signalet brugt i bilradioer, hvor det stadig kun er et fåtal af danskerne, som har skiftet den gamle bilradio ud med en nyere DAB-radio. Lukkes FM-signalet ned, vil der altså derfor på nuværende tidspunkt være mange bilejere, som vil være nødsaget til at tænke i andre baner, når der skal spilles radio under køreturen.

Herunder kan du læse meget mere om FM-radio, hvad forskellen mellem DAB og FM er, og hvad udsigterne er i forhold til at lukke for FM-signalet i Danmark. Samtidig kan du blive klogere på, hvilke alternativer du selv har for radiolytning, når dagen for FM-radioens afvikling kommer.

Hvad er en FM-frekvens?

FM-radio sender som sagt signaler gennem et frekvensbånd. Denne type signal kaldes også frekvensmodulation – heraf forkortelsen FM. Frekvensmodulation er en teknik, der bruges, når et lydsignal skal sendes fra en afsender til en modtager. Hver radiostation i Danmark har en frekvens, som de kan sende over. Eksempelvis kan du i Aarhus høre NOVA på frekvensen 88.6 MHz, du kan i København høre Classic Rock på 89,2 MHz, mens du i Thisted kan høre DR P2 Klassisk på frekvensen 91,4 MHz. Du kan lige her finde en liste over radiostationernes frekvenser. Her fremgår det således, hvilken eksakt frekvens du skal indspille din FM-radio på for at høre en specifik radiokanal.

Hvad er forskellen mellem DAB og FM?

Forskellen mellem DAB og FM ligger først og fremmest i, hvilket signal eller netværk radioen sendes over. Ved FM-radio sker sendingen over et frekvensbånd. Her har hver radiokanal deres egen frekvens, som de kan sende over. Det er muligt at koble sig på frekvensbåndet og høre radio stort set alle steder i Danmark. Dog kan der være visse steder, hvor frekvensbåndet ikke dækker.

DAB-radio sendes modsat FM-radio over en internetforbindelse. DAB er en forkortelse for Digital Audio Broadcasting, og som navnet afslører, er der tale om en digital forbindelse. Hvor DAB er digital radiolytning, er FM altså analog. Hvis du skal høre DAB-radio, er du med andre ord afhængig af en internetforbindelse. Dette er også grunden til, at det visse steder i landet ikke er muligt at tilgå DAB-signalet – simpelthen fordi internetdækningen ikke er stærk eller stabil nok. Dog er internetdækningen efterhånden så udbredt i Danmark, at de fleste kan koble sig på nettet – også i yderkantsområderne.

Med DAB-signalet er det muligt at sende flere kanaler på samme frekvens. Dette lader sig ikke gøre på FM-signalet, og der er derfor plads til flere radiostationer på en DAB-forbindelse sammenlignet med en FM-forbindelse. En væsentlig forskel mellem de to typer radiosignal er desuden, at de forskellige radiokanalers frekvenser på FM-signalet sommetider går ind og forstyrrer hinanden. En sådan forstyrrelse kan resultere i støj på frekvensen, og måske er det ikke muligt for dig at høre den pågældende radiokanal tydeligt og klart.

Selvom der altså kan være visse fordele ved DAB-signalet, der sender over internettet, er der også kritik af denne nye form for radio. Netop fordi DAB anvender et internetsignal, kan signalet visse steder være for svagt til, at der kan lyttes til radio. Det gælder blandt andet i udkantsområderne i Danmark samt i kældre og lignende, hvor internetforbindelsen har svært ved at række til lytning via DAB.

DAB og DAB+

Fra 1. oktober 2017 skete der et skift herhjemme fra DAB til DAB+. Formatændringen skete for at udvide radionetværket, så der blev plads til endnu flere radiokanaler. Alle med en ældre DAB-radio, som kun kunne modtage DAB-signalet, måtte altså fra oktober 2017 skifte deres radio ud med en DAB+-radio for at kunne tilgå det nye DAB-signal. Det var typisk radioer købt før 2012, som i 2017 skulle udskiftes til en nyere model.

Slukker FM-signalet i Danmark?

Som det fremgår af ovenstående, er der fordele og ulemper ved både DAB-signalet og FM-radio. Selvom flere og flere af vores daglige aktiviteter – både i hjemmet og på arbejdet – foregår over en internetforbindelse, er FM-radiosignalet altså stadig særdeles udbredt i Danmark. Fordi FM-signalet fortsat bliver brugt af mange, er det endnu ikke fastlagt, hvornår afviklingen af det traditionelle radiosignal skal ske.

Hvert år bliver der målt på, hvor meget af danskernes radiolytninger der foregår over henholdsvis DAB-signalet og FM-signalet. Tilbage i 2016 fregik 31% af danskernes radiolytning over DAB-signalet, og den resterende del benyttede således fortsat FM-signalet. I det nyeste udspil fra regeringen lyder det, at FM-signalet i Danmark skal lukkes senest i 2021. Fra 2021 skal al radiolytning altså ifølge udspillet foregå over DAB+-signalet og netradio.

Længe har planerne for lukningen af FM-signalet gået på, at signalet skulle afvikles på det tidspunkt, hvor mindre end 50% af danskernes samlede radiolytning foregår over FM-signalet. I det nye udspil har regeringen dog sat en deadline for, hvornår lukningen skal ske. Denne deadline hedder indtil videre 2021. Du kan læse mere om Regeringens seneste udspil her.

En af grundene til at FM-signalet ikke bare lukkes, så alle går over til at modtage radio via DAB-signalet, er en stor modstand fra mange bilejere. De fleste bilradioer modtager nemlig radiosignal via FM-frekvensbåndet, og dette signal vil altså ikke være muligt at tilgå, hvis FM-signalet lukkes.

Konsekvenser for radio i bilen

Er du bilejer, og har du en FM-radio installeret i din bil, er du, når FM-signalet afvikles, nødt til at tænke i nye baner – i hvert fald hvis du fortsat gerne vil kunne lytte til radio under køreturen. En mulighed er at få installeret en DAB+-radio i bilen i stedet for, men det vurderes af flere, at en sådan installation vil koste omkring 5.000 kroner. Dette er også grunden til, at mange bilejere protesterer mod at lukke FM-signalet på nuværende tidspunkt.

Andre muligheder for radiolytning

Mulighederne for at lytte til radio er som sagt blevet mange flere med internettets fremkomst. Internettet har nemlig blandt andet betydet, at antallet af digitale enheder er eksploderet. I dag er det således muligt at lytte til radio i bilen, i køkkenet, på computeren, over fjernsynet, via mobiltelefonen og mange flere steder.

De mange forskellige muligheder for radiolytning har blandt andet ført til, at brugernes vaner indenfor radiolytning har ændret sig. Blandt andet kan det nævnes, at podcast-formatet har oplevet stor popularitet de seneste år, ligesom radiolytning via mobiltelefonen er vokset. Generelt er netradio blevet mere og mere anvendt, og det bunder naturligvis i, at vi befinder os online rigtig mange af døgnets timer. Herunder får du en kort introduktion til, hvad netradio og podcasts dækker over.

Netradio

Netradio kaldes også internetradio, og er radio via en internetforbindelse. Dog er netradio ikke det samme som at modtage radio via DAB+-signalet. Mange vælger at lytte til netradio via en app på deres mobiltelefon, og på den måde undgås altså nogle af de udfordringer, som kan være forbundet med FM og DAB+. På mange apps har du desuden mulighed for at lytte til bestemte programmer, og du kan altså afspille dine yndlingsprogrammer – når du vil, hvor du vil. Hvis du gerne vil vide mere om netradio, kan du læse mere på denne side.

Podcast

I forlængelse af at det er blevet mere og mere populært at lytte til radio via mobilen, er også podcast-formatet vokset. Selvom de fleste forbinder podcasts med lydfiler, dækker begrebet faktisk både over lyd- og videofiler. Ordet podcast stammer nemlig oprindelig fra ordene iPod og broadcasting, hvor der altså både er tale, lyd og billede.

Ordet podcast bruges dog i dag af mange til at betegne et lydprogram. Mange radioprogrammer udkommer i dag også som podcasts, så brugerne kan lytte til disse, efter at udsendelsen er blevet sendt i radioen. Der dukker sågar hele tiden flere og flere programmer op, som udelukkende kan lyttes til som podcast, og som slet ikke sendes i radioen. Der sker med andre ord meget indenfor radiolytning i disse år, og forandringerne vil sandsynligvis kun blive større den dag, hvor det bliver besluttet, at det traditionelle FM-signal skal lukkes.